top of page

Mr.drs. GMT ten Velde

12 maart 2018

 

De Tweede Kamer heeft in januari van dit jaar besloten dat ook armlastige gemeentes moeten kunnen verkabelen. Voor Zutphen en Gelderland betekent dit dat zij samen maximaal per kilometer € 975.000 moeten bijdragen. De Provincie Gelderland heeft al € 1.500.000 meebetaald in Apeldoorn. Vandaag is er contact geweest met de provincie. Die staat er voor open als wij de grond die vrijkomt een bestemming geven die past bij de doelstellingen van de provincie.

 

Het eerste wat Zutphen nu moet doen is het haalbaarheidsonderzoek. Dan wordt duidelijk met welke technieken en tegen welke kosten de kabels kunnen verdwijnen. Als de gemeente daarna zou besluiten toch niet te willen verkabelen hoeft zij slechts 10% (€ 5000) te betalen. De lasten van meer onderzoek, bijvoorbeeld naar de ecologische hoofdstructuur of naar de historische waarde van het gebied vallen daar uiteraard niet onder. Ook de voorlichting aan de burgers moet de gemeente zelf betalen.

 

De kosten die het Rijk maakt (80%) worden doorberekend aan de burgers van Nederland via de energienota. Alle inwoners van Zutphen gaan dus meebetalen aan de landelijke verkabeling, ook al zou het in Zutphen niet doorgaan.

 

De situatie in Zutphen wordt door milieuspecialisten als een van de meest ernstige in Nederland benoemd. Omdat er bij ons ook nog eens sprake is van elektrisch geladen fijnstof dat door de lucht vliegt en dat wij inademen. Moeders die fijnstof inademen hebben meer kans op kinderen met hersenbeschadiging met gedragsproblemen als gevolg. Dat heeft de Erasmusuniversiteit onderzocht en afgelopen vrijdag bekend gemaakt. De verkeersdrukte, de files en de wachttijden bij de stoplichten bij de Den Elterweg nemen alleen maar toe. Die veroorzaken fijnstof dat door de kabels elektrisch geladen wordt.

 

De kinderen die op het AZC wonen, mogen niet onder de kabels wonen. Wij vinden dat geen enkel kind onder de kabels mag wonen of in het risicogebied van 80 meter aan weerskanten van het hart van de kabels. En dat inwoners geen elektrisch geladen fijnstof moeten inademen.

 

Nu heeft de gemeente de kans om het gebied waar de kabels moeten verdwijnen duurzaam te vergroenen. Bijvoorbeeld met het plan om daar met bebossing een omgeving te ontwikkelen die voor koelte zorgt bij de te verwachten stijging van temperatuur en/of een overloop bij te verwachten hevige regenval. En/of met een plan om de schadelijke effecten van de Den Elterweg te verminderen. Daar is geld voor, ook bij de provincie. TenneT maakt gebruik van lokale aannemers en werknemers bij de verkabeling en het duurzame en blijvende onderhoud van het gebied.  Dat schept blijvende werkgelegenheid.

 

Er is weinig tijd. De gemeente kan tot 1-1-2020 een aanvraag voor de verkabeling indienen. Voor die tijd moet dus het haalbaarheidsonderzoek zijn uitgevoerd. Wij stonden hoog op de urgentielijst, maar die is afgeschaft. Nu geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Er is een platform van gemeenten in Nederland met hoogspanningsproblemen en die zijn al druk afspraken aan het maken met TenneT en met de provincies.

 

Wie het eerst komt, het eerst maalt: Dat betekent dat de Zutphense politici als de wiedeweerga aan de slag moeten. Dit is de laatste kans die Zutphen krijgt. Nu moet het gebeuren.

 

Gemmie ten Velde

 

Rivier Stad en Dorp op één Lijn

WarnsveldZutphenHoogspanningsVrij

www.warnsveldzutphenhoogspanningsvrij.nl

bottom of page