WIE ZIJN WIJ?

AANLEIDING VOOR DE OPRICHTING
 

  • In 2004 verschijnt er een rapport van het RIVM. Er blijkt een verband te bestaan tussen leukemie bij kinderen en hoog-spanningskabels.

  • In 2005 is er een kabelbreuk aan de van Essenstraat. Bewoners komen met de schrik vrij.

  • In 2010 breekt er brand uit in het verdeel-centrum van waaruit de kabels twee richtingen uitgaan.

  • In 2015 vestigt Zutphen een AZC in een risicogebied voor kinderen.

  • Er zijn nog meer risicogebieden in Zutphen en Warnsveld.

mieren.jpg

GEBIED VAN HET KLIMAATPARK DEN  ELTERWEG

Het gebied C.jpg
  • Facebook Social Icon

Volg de stichting op Facebook

nov 2019 - leidingen 5.jpg

Zutphen Ontspant is een vrijwilligersorganisatie

 

Wij zijn vrijwilligers bij 4 verschillende stichtingen in Warnsveld en Zutphen.
 

  1. De stichting WarnsveldZutphenHoogspanningsVrij behartigt de belangen van de inwoners van Zutphen.

  2. De stichting Rivier, Dorp en stad op één Lijn wil dat er in Zutphen een veilig en gezond leefgebied komt voor mens en dier, op het land, het water en in de lucht.

  3. De stichting Waardevol Warnsveld wil herstel van het beschermde dorpsgezicht waarin de horizon niet vervuild wordt door masten, kabels en gsm antennes.

  4. De stichting Zutphen Energie wil energietransitie zonder verhoogde concentraties van fijnstof in het magnetisch veld van de hoogspanningslijnen en de den Elterweg.

 

De stichtingen hebben samen de initiatiefgroep Zutphen Ontspant opgericht. De initiatiefgroep krijgt steun van de Dorpsraad Warnsveld en van het wijkteam Noordveen. Samen willen wij met de inwoners bereiken dat juist in het gebied waar straks de kabels onder de grond gaan een centraal gelegen park komt in 10 minuten bereikbaar voor inwoners in de oudere wijken waar weinig groen is om samen te bewegen, jong en oud, rijk en arm. Voorlopig noemen we dit: het Den Elter klimaatpark. Van hoogspanning naar ontspanning. Daarom hebben we samen een website: Zutphen Ontspant.

 

Het gebied

Het gaat om hoogspanningsmast 43 tot en met 55, bijna 4 kilometer lang en 200 meter breed. Dat is het gebied waar straks het klimaatpark moet komen, vanaf de van Essenstraat / Voorsterallee in Noordveen tot aan de Caro van Eijckstraat / Laakse Oever in Leesten. Omgerekend bijna 40 voetbalvelden groot.

 

In Zutphen zijn drie risicogebieden waar de kabels door de woonwijken lopen. Daarom staat Zutphen op de lijst van risicogemeenten van het Rijk. In één woonwijk is in 2005 een kabel geknapt. Dat was levensgevaarlijk.

Door de fijnstof van de den Elterweg  in combinatie met magnetische velden van de hoogspanningskabels ontstaan verhoogde concentraties van fijnstof. Dat komt maar weinig voor, maar in Zutphen wél en het is gevaarlijk.

 

Meer informatie hierover vind je op een YouTube filmpje d.d. 25-02-2015 met de titel Hoogspanning Zutphen. Meer informatie over het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels vind je op de website van de gemeente Zutphen.