top of page

Home > Wie zijn wij?

Zutphen Ontspant is een vrijwilligersorganisatie

Wij zijn vrijwilligers bij 3 stichtingen in Warnsveld en Zutphen en 1 coöperatie.

  • De stichting WarnsveldZutphenHoogspanningsVrij behartigt de belangen van de inwoners van Zutphen.

  • De stichting Rivier, Dorp en stad op één Lijn wil dat er in Zutphen een veilig en gezond leefgebied komt voor mens en dier, op het land, het water en in de lucht.

  • De stichting Waardevol Warnsveld wil herstel van het beschermde dorpsgezicht waarin de horizon niet vervuild wordt door masten, kabels en gsm antennes.

  • De coöperatie Zutphen Energie wil energie-transitie zonder verhoogde concentraties van fijnstof in het magnetisch veld van de hoogspanningslijnen en de Den Elterweg.

boat.png
Van hoogspanning naar ontspanning in de natuur

De stichtingen hebben samen de initiatiefgroep Zutphen Ontspant opgericht. De initiatiefgroep krijgt steun van de Dorpsraad Warnsveld en van het wijkteam Noordveen.

Samen willen wij met de inwoners bereiken dat juist in het gebied waar straks de kabels onder de grond gaan een centraal gelegen park komt in 10 minuten bereikbaar voor inwoners in de oudere wijken waar weinig groen is om samen te bewegen, jong en oud, rijk en arm. Voorlopig noemen we dit: het Den Elterzoom klimaatpark.

Het gebied

Het gaat om hoogspanningsmast 43 tot en met 55, bijna 4 kilometer lang en 200 meter breed. Dat is het gebied waar straks het klimaatpark moet komen, vanaf de van Essenstraat / Voorsterallee in Noordveen tot aan de Caro van Eijckstraat / Laakse Oever in Leesten. Omgerekend bijna 40 voetbalvelden groot.

In Zutphen zijn drie risicogebieden waar de kabels door de woonwijken lopen. Daarom staat Zutphen op de lijst van risicogemeenten van het Rijk. In één woonwijk is in 2005 een kabel geknapt. Dat was levensgevaarlijk.

Door de fijnstof van de Den Elterweg in combinatie met magnetische velden van de hoogspanningskabels ontstaan verhoogde concentraties van fijnstof. Dat komt maar weinig voor, maar in Zutphen wél en het is gevaarlijk.

bottom of page