top of page

24-01-2024 

Waar je nu onder hoogspanningskabels loopt, moet als het aan Zutphen ligt een heus stadspark komen

Wandelliefhebbers in Zutphen kunnen zich opmaken voor een nieuw blokje om in de Hanzestad. Als het aan Zutphen ligt, komt er een groot stadspark langs de Den Elterweg. Daar moeten echter nog wel heel wat stappen voor worden gezet. ,,Zie het als een grote groene long van de stad.’’

Een stuk verwilderd groen onder een kilometerslang tracé aan hoogspanningskabels is het gebied langs de Den Elterweg tussen Zutphen en Warnsveld op dit moment. Het lijkt nog alles behalve een park om rustig een frisse neus in te halen. Die kabels verdwijnen binnen enkele jaren onder de grond. Daarvoor in de plaats moet dan een stadsparkkomen. Althans, als alles meezit.

,,We zoeken een nieuwe invulling voor het gebied’’, zegt wethouder Sjoerd Wannet. Het tracé van de huidige hoogspanningskabels loopt globaal vanaf het Gelre ziekenhuis langs de N348 naar Zutphen Noord. Daar waar de kabels ondergronds gaan mag, geen woningbouw komen. Al wat langer denkt Zutphen daarom aan een park.

Volkstuintjes

,,Een groene long’’, noemt Wannet het. ,,De komende weken gaan we in gesprek met grondeigenaren. Dat zijn de eerste gesprekken. We zitten echt in een beginfase, een verkenning. Duidelijk is het wel dat de volkstuintjes in het gebied moeten blijven bestaan. Het idee is ook dat het een groen gebied wordt waar je doorheen kan wandelen, maar de exacte invulling is nog niet bekend. Dat komt later pas.’’

Sowieso zal het nog jaren duren voor zo’n park daadwerkelijk aangelegd is. Zonder tegenslagen zijn de huidige hoogspanningskabels pas in 2026 onder de grond weggewerkt.

Die kabels zorgen al jarenlang voor een discussie in Zutphen. Omwonenden smeken al lang om de vele hoogspanningskabels - in totaal 4 kilometer lang onder de grond te leggen, het zogenoemde verkabelen. De drie Zutphense hoogspanningslijnen worden door de Gezondheidsraad namelijk gerekend tot de top tien gevaarlijkste lijnen van Nederland.

Gaat nog jaren duren

Ruim duizend huishoudens in Zutphen en Warnsveld wonen binnen de zone die de Gezondheidsraad aanwijst als ongewenst om te wonen voor kinderen. Er zijn namelijk sterke aanwijzingen voor een verband tussen de elektromagnetische velden en een verhoogd risico op kinderleukemie.

De wens om de kabels weg te werken, leefde ook bij de gemeente Zutphen, maar die had er geen geld voor. Die miljoenen heeft Zutphen inmiddels wel gereserveerd. Als die kabels zijn weggewerkt is het volgens Zutphen niet aannemelijk dat een stadspark in een keer wordt gerealiseerd. Dat zal stap voor stap gebeuren en gaat in ieder geval tien jaar duren.

Het plan voor zo’n park in het gebied is niet helemaal nieuw. Dolf Logemann (raadslid GroenLinks) riep er twee jaar geleden nog toe op als truc om extra geld los te peuteren bij de provincie voor het wegwerken van de kabels. Destijds ging het nog om een klimaatpark. Die term blijkt volgens Wannet bij inwoners te vaak associaties op te roepen met windparken en zonnevelden. Daarom praat de gemeente nu liever over een stadsklimaatpark.

Lees hier het hele artikel in de Stentor.

31-05-2023 
 

Heikel punt bij ondergronds brengen hoogspanningskabels


Zutphen heeft uitgetekend waar in de stad de kabels ondergronds gaan en weer bovengronds komen. Aan de noordkant van de stad ligt dat punt bij buitenplaats 't Klaphek in Eefde waar veel mensen wandelen. Landgoedeigenaar Robert Jan Tesink vindt dit geen goede keuze. Zijn argumenten: "Waarom hier? Het hele landgoed is monumentaal, ook de grond. Verderop bij de Voorsterallee is het tracé wel aangepast om cultuurhistorische redenen’’, Maar de heer Tesink heeft een alternatief. En dat ligt op een stuk grond dat in de hoek ligt van de Den Elterweg en het spoor, dus niet midden in het wandelgebied. Op dat stuk grond staat de volgende mast en dat is nota bene gemeentegrond. ,,Makkelijker kan het toch niet? Bovendien hou je dan dit wandelgebied aangesloten op het klimaatpark dat gepland staat op de grond die vrij komt op de plek waar de kabels nu nog hangen. Het opstijgpunt komt dan in de hoek bij de Den Elterweg en het spoor. Daar zit niemand er meer tegenaan te kijken’’, aldus Tesink.

Een aantal raadsleden vinden dat ook een beter idee. Bert Jansen bijvoorbeeld van Kies Bewust Lokaal. ,,Het plan moet gewoon iets aangepast worden. Een klein stukje verder verkabelen. De kosten vallen waarschijnlijk mee ten opzichte van de kosten die je krijgt als je deze landgoedgrond moet opkopen, waar dus zelfs een beding op rust."

Dolf Logemann, raadslid voor GroenLinks, is ook gaan kijken. ,,Het land naast dit landgoed is van de gemeente. Het zou logisch zijn om daar het opstijgpunt te maken. Ik weet denk ik wel waarom het college hier niet naar kijkt. Vanuit het Rijk is bepaald dat Den Haag alleen meebetaalt aan verkabeling binnen de bebouwde kom. Dit valt daar net buiten. Maar extra kosten worden teniet gedaan doordat je in deze nieuwe optie als gemeente geen grond hoeft aan te kopen.’’

 

De gemeente Zutphen laat, via woordvoerder Louwina Kadijk, weten dat er een gesprek aan zit te komen met de landgoedeigenaar, ‘om te kijken of er een oplossing mogelijk is naar ieders tevredenheid.

Lees hier het hele artikel in de Stentor

NIEUWS 2023

 24-03-2023 
Gemeente Z
utphen wil 1.450.000 euro extra voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels

 


Het college wil dat geld halen uit de algemene reserves want volgens wethouder Wannet kunnen de bouwkosten sterk stijgen, procedures langer duren dan verwacht en eigenaren van de grond waarop de masten staan kunnen dwarsliggen. Netwerkbeheerder TenneT heeft ook gezegd dat de kabels mogelijk pas veel later onder de grond gaan dan gepland want de energietransitie waar Nederland voor staat levert enorm veel werk op.


Wethouder Sjoerd Wannet: "We trekken als gemeente in totaal 6,8 miljoen euro uit om de hoogspanningskabels ondergronds te brengen. Dat is inclusief de hierboven genoemde extra 1,4 miljoen. De totale kosten voor de verkabeling bedragen 22 miljoen euro. Het Rijk draagt het verschil tussen onze bijdrage en de totale kosten."’


Klimaatpark

Verder wil het college kijken of er een klimaatpark kan komen op de plek waar nu de kabels nog lopen. Daarbij gaat het om de strook grond vanaf het Gelre Ziekenhuis langs de Den Elterweg naar het asielzoekerscentrum. Wethouder Wannet: "Daar waar de kabels ondergronds gaan mag geen woningbouw komen. Met die strook kun je dus wat. We denken aan een klimaatpark. Hoe dat eruit gaat zien, dat weten we nog niet. Daar gaan we over praten, maar het biedt mogelijkheden."

De gemeenteraad praat 11 april 2023 over de extra financiering van de bekabeling. Als er geen tegenslag komt, zou het hele project eind 2026 moeten zijn afgerond.

Wethouder Wannet

 

NIEUWS 2022

 

17-12-2022

Airco van natuurgebieden koelt tot twee kilometer ver

Waar bos, water, natte natuur en open graslanden samen voorkomen, is het airco-effect van de natuur het sterkst. Met de krachtige dataset van CurieuzeNeuzen in de Tuin kunnen we voor het eerst achterhalen hoe natuurgebieden precies hun omgeving koelen. In De Liereman bij Oud-Turnhout in België heb je de perfecte combinatie van verkoelende elementen: bos, vennen, heide en graslanden. Een oase die Oud-Turnhout en Arendonk afkoelt.

Lees hier het hele bericht in De Standaard

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

16-10-2022

Hoogspanningskabel geknapt door dode boom in Beekbergen 

 

In Beekbergen is een hoogspanningskabel geknapt. Een man stond in de buurt. Hij raakte lichtgewond. Ambulance-personeel heeft hem ter plekke nagekeken. "Een dode boom is tegen één van de draden gevallen en daardoor is de kabel geknapt.  op de Schalterdalweg. We kregen rond 12.30 uur een melding dat er iets mis wat met een kabel in Beekbergen. Deze is vervolgens snel uitgeschakeld en geaard. Hierdoor is er geen gevaar voor de omgeving. De stroom wordt gelijk omgeleid”, vertelt woordvoerder Armina Egberink van netbeheerder TenneT.

De kabel ligt ook over enkele chalets van het nabijgelegen recreatiepark Klein Paradijs. Volgens TenneT is de stroomvoorziening verder prima voor de omgeving en is de verwachting dat alles vandaag of morgen weer gerepareerd is.

​Lees hier het hele bericht in De Stentor

De schrik zat er zondagmiddag goed in aan de Schalterdalweg, nadat daar een hoogspanningskabel knapte. Het slachtoffer (oranje trui) liep lichte brandwonden op. De man, zijn naam is bekend bij de redactie, is de nuchterheid zelve na het incident. "Je schrikt als je vonken op je krijgt", zegt hij. "Ik kwam thuis en hoorde een boom omvallen. Mijn vrouw en ik zagen een brandje in het bos. Ik rende naar de buren om te kijken of alles goed was. Toen ik 112 belde, zag ik de kabels op de grond en kreeg ik spatjes op mijn trui. De

ambulancemedewerkers zeiden dat het meeviel. Ik heb brandwondjes op mijn rug en elleboog. Met wat zalf verdwijnen die weer.

Mijn trui kan ik weggooien." Overbuurman Joop van Alfen hoorde ‘een behoorlijke knal, die tegen een explosie aanzat’. "Dit had erger kunnen aflopen. Voor hetzelfde geld vallen de kabels op een huis of een auto. Dit maakt je nerveus."

De verbinding aan de Schalterdalweg staat niet op de lijst om ondergronds te brengen volgens Jorrit de Jong, woordvoerder TenneT.

Van Alfen opteert ‘al jaren’ voor het ondergronds leggen van de hoogspanningskabels. "Daar hebben we vaker op aangedrongen bij de

gemeente. Zij wijzen naar de provincie of de netbeheerder. Misschien is dit incident reden om kritisch te kijken. Ondergronds gaan is een

investering, maar het hoeft maar één keer goed fout te gaan hè..."
 

TenneT neemt maatregelen na het incident. ,,We gaan strenger toezien op de veiligheid van groen rondom hoogspanningsmasten”, zegt De Jong. "We brengen dit actief onder de aandacht van onze inspecteurs, grondeigenaren en natuurbeheerders. Om te laten zien wat de risico‘s zijn van begroeiing rondom onze verbindingen. Ook gaan we meer kappen in plaats van snoeien. Zodat bomen niet snel weer terug groeien. Daardoor ontstaan risicovolle situaties.”

Lees hier het hele bericht in Tubantia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

​​​​8-10-2022
De hoogspanningskabels tussen Zutphen en Warnsveld gaan ondergronds, maar liggen die straks wel diep genoeg? Is daarmee het stralingsprobleem voor omwonenden opgelost?


De raadsfractie van GroenLinks betwijfelt of de kabels wel diep genoeg worden gelegd. Over dit plan was onlangs een informatiebijeenkomst. ,,Daar is verteld dat de kabels op 1 à 2 meter diepte worden gelegd’’, vertelt Dolf Logemann, raadslid voor GroenLinks. "Tot dan toe had ik begrepen dat de kabels op 20 meter diepte gelegd gingen worden. Nu blijkt dat ze minder diep komen te liggen, wil ik weten of dan het stralingsprobleem wel is opgelost."
Waarom is het probleem dan mogelijk niet opgelost? "Nou, als kabels ondergronds liggen geven ze nog steeds straling af. Die straling reikt dan minder ver, maar het is niet duidelijk of het stralingsprobleem voor alle huizen is opgelost als de kabels maar 1 à 2 meter diep liggen. Die vraag is gewoon nog niet gesteld."

Wettelijke eisen zijn er op dat vlak niet: ,,In tegenstelling tot bovengrondse hoogspanningslijnen is er voor ondergrondse kabels geen overheidsbeleid ten aanzien van langdurige blootstelling aan magneetvelden.

Lees hier het hele artikel:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe de Oegstgeest de bewoners voorlicht over het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels


De Gemeente Oegstgeest onderhoudt bij dit project nauw contact met netbeheerder Tennet en vroeg Tennet de volgende vragen te beantwoorden:

1. Waarom mag de elektriciteitsverbinding in Oegstgeest onder de grond?

2. Wat komt er kijken bij verkabelingswerkzaamheden?

3. Hoe wordt de kabel in de grond gelegd?

4. Onder bovengrondse hoogspanningsleidingen mogen geen hoog groeiende bomen worden geplant. Kan dat bij ondergrondse kabels wel?

5. Hoe zit het met onderhoud van ondergrondse kabels?

6. De hoogspanningskabels geven elektromagnetische straling af. Hoe zit dat als de kabels ondergronds gaan?


De antwoorden op deze vragen vindt u hier
 

Verbetering van woongenot

Met een ondergrondse kabelverbinding verbetert bovenal het woongenot. Een nieuwe ondergrondse kabelverbinding vervangt de bestaande bovengrondse verbinding en de hoogspanningsleidingen verdwijnen uit het straatbeeld. Ook ontstaan zo mogelijkheden om de kwaliteit van een gebied te verbeteren.

Maar ook de gemeente Veenendaal geeft zijn bewoners veel meer info dan Zutphen
Lees hier hoe de gemeente Veenendaal dat gedaan heeft

​​​​​​​​​​​--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


​Grote stroomstoring Flevoland na brand, noodvoorzieningen werkten niet

 

Een flink deel van Flevoland is vanmiddag getroffen door een stroomstoring. Volgens netbeheerder Tennet ontstond die door kortsluiting en een daaropvolgende brand in het hoogspanningsstation in Lelystad. Daar waren werkzaamheden om een nieuw hoogspanningsstation in Dronten op het stroomnet aan te sluiten.

Bij zo'n storing hoort de stroom automatisch te worden uitgeschakeld, maar dat gebeurde niet. Doordat de kortsluiting zo lang duurde, raakten hoogspanningskabels oververhit en gingen ze laag hangen. Eerder werd gemeld dat er sprake was van een kabelbreuk, maar dat blijkt niet zo te zijn.

Hoe de beveiliging faalde en grote stroomstoring Flevoland in een chaos stortte

Een ‘uitzonderlijke’ stroomstoring legt een uur lang een groot deel van Flevoland plat en richt voor miljoenen euro’s schade aan. Is het domme pech of het gevolg van een bomvol elektriciteitsnet? ,,Dit is de nachtmerrie van elke netbeheerder.” Inmiddels is het gelukt de storing te verhelpen en de stroom om te leiden. Ruim 300.000 aansluitingen hebben kortstondig zonder stroom gezeten, zegt Tennet. Er staat nu geen stroom meer op de laaghangende kabels, maar er is nog wel gevaar dat ze knappen, zegt Tennet. Hoe het kan dat de noodvoorzieningen die er voor zulke calamiteiten zijn niet hebben gewerkt, is niet duidelijk. Tennet onderzoekt dat.

Door de oorspronkelijke brand in het hoogspanningsstation in Lelystad ontstonden ook elders branden, onder meer in Dronten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicatie van de KNHM, een landelijk netwerk van 150 adviseurs die zich pro bono inzetten voor mensen die hun leefomgeving socialer en mooier willen maken.
 

Van hoogspanning naar ontspanning in Zutphen


Mede dankzij de ervaring, inzichten en het netwerk van de adviseurs van KNHM foundation heeft een inwonersgroep in Warnsveld en Zutphen na bijna 20 jaar bereikt dat er een kogel door de kerk is: ruim 3,5 kilometer aan hoogspanningskabels bij drie woonwijken gaan onder de grond. De gemeente heeft ja gezegd en reserveert geld. Nu wacht het volgende doel: inrichting van de vrijkomende ruimte als klimaatpark met waterberging, klimaatbos en recreatie.

Gemmie ten Velde die in Warnsveld vlak bij de hoogspanningslijnen woont, voert sinds 2004 samen met anderen actie om de hoogspanningskabels onder de grond te krijgen. In 2021 nam de gemeente Zutphen het verlossende besluit. Gemmie, voorzitter van de stichting ‘WarnsveldZutphenHoogspanningsVrij’ wil nu snel door met deel 2 van het plan en zegt: “We moeten nu niet achterover gaan leunen en wachten tot de kabels onder de grond liggen, maar met bewoners nu actief gaan nadenken over de inrichting van het gebied. We willen een nieuw perspectief bieden op de leefomgeving en er een nieuwe generatie voor interesseren: jonge inwoners met of zonder gezin, nieuwe, jonge raadsleden. Dit kan een groene en duurzame plek worden, goed voor lichaam en geest, waar je op adem kunt komen en elkaar kunt ontmoeten.”
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Stentor - 15-03-22

Zutphen vraagt provincie maximale subsidie om hoogspanningskabels weg te werken


De gemeente Zutphen vraagt 250.000 euro subsidie aan de provincie Gelderland voor het onder de grond brengen van 4 kilometer aan hoogspanningskabels tussen Zutphen en Warnsveld. Die horen bij de 10 van gevaarlijkste van Nederland. 

De wens om de hoogspanningskabels weg te werken leeft al jaren Zutphen. Volgens de Gezondheidsraad behoren de Zutphense hoogspanningslijnen tot de top 10 gevaarlijkste lijnen van Nederland. Ruim duizend huishoudens leven binnen de zone waar eigenlijk geen kinderen zouden moeten wonen omdat daar een verhoogd risico bestaat op kinderleukemie.
In 2021 besloot de gemeenteraad unaniem om geld vrij te maken om de hoogspanningslijnen onder de grond te brengen. Dat verkabelen gaat naar schatting 18 miljoen euro kosten. Het Rijk neemt 80 procent van de kosten voor zijn rekening. De resterende 4 miljoen kosten moet de gemeente zelf betalen.
"De maximale subsidie die we kunnen aanvragen is € 250.000.-", zegt wethouder Laura Werger. "Gelderland heeft namelijk maar 2 miljoen euro beschikbaar voor 8 gemeenten. De provincie stelt voor die subsidie wel veel eisen", zegt wethouder Werger. "Je moet de kostenposten tijdig uitgeven. Voor Zutphen is dat geen probleem maar voor een deel van de andere 7 gemeenten is dat wel het geval.’’
In januari reserveerde Zutphen al 1,5 van de 4 miljoen euro die nodig is. Dat geld komt uit de 5 miljoen die Zutphen het afgelopen jaar overhield. Maar het zal nog wel even duren voordat de kabels werkelijk onder de grond zitten. Dat zal waarschijnlijk pas ergens rond 2026 het geval zijn volgens TenneT, de organisatie die de hoogspanningskabels beheert.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NIEUWS 2021


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20-01-22, 07:04
 

Zutphen houdt miljoenen over na nieuw bezuinigingsjaar: ‘Er is weer ruimte om keuzes te maken’


Meer dan 5 miljoen euro houdt de gemeente Zutphen over na het afgelopen jaar. Voorafgaand aan dat jaar zijn juist pijnlijke bezuinigingen doorgevoerd

Eva Boswinkel, wethouder financiën, ziet na jaren van bezuinigen weer ruimte in Zutphen voor investeringen. Afgelopen jaar hield de gemeente Zutphen 5,2 miljoen euro over. Woonlasten werden verhoogd, regelingen voor inwoners werden versoberd en investeringen aan wegen en in de binnenstad werden jaren uitgesteld. Het financieel geplaagde Zutphen stond jaren voor een miljoenenbezuiniging en die kwam hard aan bij inwoners. Zo werd de onroerendzaakbelasting voor het afgelopen jaar flink verhoogd, stegen de parkeerkosten en werd beduidend minder geld uitgetrokken voor het onderhoud van straten. 

Die tijd is voorbij, liet wethouder Eva Boswinkel na de zomer al weten. Zutphenaren konden opgelucht ademhalen: na jaren nu eens geen flinke stijging van de ozb of aankondiging van versoberingen, want er was weer wat financiële ruimte. 

 

Gevolgen van de financiële meevallers voor het verwijderen van de hoogspanningskabels

 

Door de miljoenenmeevaller is er volgens Boswinkel weer meer ruimte voor investeringen. Zo reserveert de gemeente Zutphen alvast 1,5 miljoen euro voor het verkabelen (= onder de grond brengen) van de hoogspanningskabels in de gemeente. De komende jaren moet Zutphen daar 4 miljoen euro voor zien te vinden. "Deze meevaller betekent niet dat we dit geld op de bankrekening zetten. De gemeenteraad kan straks ook weer keuzes maken en aangeven wat belangrijk is", zegt Boswinkel. 

Eerder heeft de gemeente al aangekondigd geld te willen uittrekken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, het renoveren van de skatebaan en het planten van honderden extra bomen.

 

 

0

wethouder Wannet Zutphen.jpg

16-01-2021
De aanleg van een klimaatpark inzetten als argument om het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels bij Zutphen te kunnen financieren

20-1-2021 Dolf Logemann.jpg

Groen-Links raadslid Logemann

De grond onder de hoogspanningskabels langs de Den Elterweg tussen Zutphen en Warnsveld lijkt op dit moment bepaald niet op een mooi park waar je eens even een frisse neus kunt halen in de winter of even lekker kunt afkoelen op een warme zomerdag. Maar als het aan GroenLinks-raadslid Dolf Logemann ligt, gaat dat wel gebeuren. Hij denkt dat de provincie Gelderland alsnog wil meebetalen aan het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels als er op die plek een klimaatpark wordt aangelegd.


Dolf Logemann riep - samen met VVD, CDA en Burgerbelang - vorig jaar wethouder Laura Werger al op om met een financieel plan te komen waarmee het wegwerken van de hoogspanningskabels naar buizen in de grond geregeld zou kunnen worden. Op 25 januari wil hij nog een stap verder gaan en de wethouder verzoeken een plan te maken dat aansluit bij de ambities van de provincie Gelderland. De rollen omdraaien dus. Niet de provincie alleen maar om geld vragen, maar een plan maken waar de provincie ook iets aan heeft en een klimaatpark sluit perfect aan bij de ambities van de provincie.
 

Steenmarter zorgt voor grote stroomstoring in Achterhoek: 11.000 huishoudens getroffen

Opdracht voor verkabeling Veenendaal officieel gegeven


21 juli 2020 - Gemeente Veenendaal en TenneT hebben hun handtekening gezet onder de realisatieovereenkomst voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in Veenendaal. Hiermee geeft gemeente Veenendaal officieel opdracht aan TenneT voor de zogeheten verkabeling. Wethouder Engbert Stroobosscher: “Samen met medewerkers hebben we keihard gewerkt aan de totstandkoming van deze overeenkomst. Ik ben dan ook trots dat de handtekeningen zijn gezet én de provincie Utrecht heeft toegezegd 2,4 miljoen euro bij te dragen aan de verkabeling. We gaan nu echt officieel van start!”

28-1-2012 Veenendaal kabels ondergronds

Veldonderzoeken voor ondergrondse hoogspanningsverbinding Veenendaal


12 mei 2020 - De voorbereidingen voor het ondergronds brengen van de hoogspanningverbinding in Veenendaal zijn in volle gang. Om het definitieve tracé voor de verkabeling te kunnen vaststellen, voert ingenieursbureau Arcadis tot 19 juni veldonderzoeken uit.


Veldonderzoek voor succesvolle aanleg kabels

De uitkomsten van de onderzoeken zijn nodig voor de verdere technische uitwerking van de ondergrondse hoogspannings-verbinding. Het is belangrijk dat we alles weten van de bodem ter hoogte van het voorkeurs-tracé. Wat is de samenstelling en de kwaliteit van de bodem? Hoe gedraagt die zich, wat kunnen we verder nog tegenkomen in de bodem? Maar we moeten ook weten of en hoe diep we kunnen boren. Die kennis is nodig om de kabels straks succesvol te kunnen aanleggen.


Ruime ervaring met veldonderzoeken

Ingenieursbureau Arcadis heeft ruime ervaring met het uitvoeren van veldonderzoeken. Zij zorgen ervoor dat de omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt van de onderzoeken. Arcadis werkt op een zorgvuldige, snelle en flexibele manier met slimme meet- en inspectieapparatuur. De veldonderzoeken worden voor een deel machinaal en voor een deel met de hand uitgevoerd. Op maar liefst 200 punten in het tracé vinden boringen en metingen plaats. Het kan dus zijn dat u een (kleine) boortruck aan de kant van de weg ziet staan of dat er medewerkers met landmeetkundige apparatuur rondlopen.


Na de veldonderzoeken bestemmingsplanprocedure

Zodra de uitkomsten van het veldonderzoek bekend zijn, wordt het voorkeurstracé hierop waar nodig aangepast. Direct omwonenden worden daarbij betrokken en geïnformeerd. Vervolgens stellen TenneT en de gemeente het voorkeurstracé definitief vast. Dit tracé is dan het uitgangspunt voor de bestemmingsplanprocedure. Het is de bedoeling om nog dit jaar de bestemmings-planprocedure te starten, zodat de aanleg van de ondergrondse kabels in 2021/2022 van start gaat.  

01-01-2020

NIEUWS 2020

20-07-2020

21-07-2020 - Hoop voor duizend Zutphense huishoudens onder hoogspanningskabel

Zutphen is een lobby gestart met meerdere gemeenten om miljoenen los te krijgen bij de provincie Gelderland. Bezorgde inwoners uit zo'n duizend huishoudens in Zutphen zouden daarmee verlost moeten worden van de hoogspanningskabels in hun wijk.


Eerder probeerde wethouder Laura Werger tevergeefs geld los te peuteren bij de provincie voor het onder de grond wegwerken van de hoogspanningskabels. Op initiatief van Werger trekt Zutphen nu samen op met zes andere gemeenten, waaronder Apeldoorn, Ede en Ermelo. “Ik heb een goed gevoel aan dat overleg overgehouden”, zegt Werger. “Ik hou een slag om de arm, maar hoop na de zomer met goed nieuws te komen.”

“Ik ben daarvoor aan het lobbyen”, zegt Werger. “Al snel bleek dat een individuele aanvraag vanuit Zutphen op weinig gehoor kon rekenen. Daarna zijn we samen met andere gemeenten gaan kijken die voor de regeling in aanmerking komen.” Werger kan daarbij rekenen op politieke steun uit de provinciale Staten. Gelderland heeft ooit in 2013 het standpunt ingenomen niet mee te willen betalen aan deze zogenaamde verkabeling, maar toch zet Gelderland de deur op een kier. Werger steekt nu in op een regeling dat de provincie de helft van de kosten voor de gemeente betaalt. De overgebleven twee miljoen moet Zutphen dan zelf bekostigen. Eerder dit jaar liet Werger al weten daarvoor te kijken naar de mogelijkheid om de kosten uit te kunnen smeren over een langere termijn en naar een eigen bijdrage van belanghebbenden.

16-05-2020

17-05-2020 – Interview met Wim Pijbes in Buitenhof over: City leaders aim to shape green recovery from coronavirus crisis

Mayors coordinating efforts to support a low-carbon, sustainable path out of lockdowns. Cities around the world are already planning for life after Covid-19, with a series of environmental initiatives being rolled out from Bogotá to Barcelona to ensure public safety and bolster the fight against climate breakdown.


Mayors from cities in Europe, the US and Africa held talks this week to coordinate their efforts to support a low-carbon, sustainable recovery from the crisis as national governments begin to implement huge economic stimulus packages. Many cities have already announced measures, from hundreds of miles of new bike lanes in Milan and Mexico City to widening pavements and pedestrianising neighbourhoods in New York and Seattle. The initiatives are designed to allow people to move around urban spaces safely in a world where physical distancing will be the norm for the foreseeable future – and do so without sparking a drastic increase in air pollution.

The mayors who took part in the newly formed economic taskforce this week believe these initial schemes point the way to more radical long-term measures that will help tackle inequality and the climate crisis. The mayor of Milan, who is heading the taskforce run by the C40 group of cities, said: “Our immediate priority is to protect the health of our residents and overcome the Covid-19 pandemic. However, we must also look towards how we will keep our people safe in the future. How we structure our recovery efforts will define our cities for decades to come.”

12-05-2020

13-05-2020 - Amsterdam wil radicaal vergroenen: nieuw stadsbos, grotere parken

Overal in de stad moeten Amsterdammers in 2050 na hooguit tien minuten wandelen in een park zijn. Amsterdam zet in op een nieuw stadsbos, gevels vol klimplanten en volkstuinparken of begraaf­plaatsen die veel vaker worden bezocht om van het groen te genieten.

Als het aan wethouder Laurens Ivens ligt, plant de stad een bos aan, zoals eerder gebeurde met het Amsterdamse Bos en het Vliegenbos. In heel wat straten ziet de gemeente nog ruimte voor bomen, postzegelparkjes, daklandschappen of buurtmoestuinen. Op computervisualisaties hangen alle gevels vol klimplanten, uiteraard in volle bloei. Kortom, het groen moet ruim baan krijgen.


Waarom? ‘Groen maakt gelukkig,’ schrijft Ivens. Het geeft Amsterdammers ontmoetingsplekken, biodiversiteit, een gezonde leefomgeving en een stad die beter bestand is tegen de opwarming van de aarde. Steen wil de gemeente alleen nog waar dat echt nodig is – voor wegdek en trottoir, of op pleinen, kades en stegen waar de klinkers cultuurhistorisch niet weg te denken zijn. Overal in de stad moeten Amsterdammers na hooguit tien minuten wandelen in een park zijn en na een kwartier fietsen in een ‘landschapspark’.

Ook houdt Ivens het voor mogelijk om gebieden die eigenlijk een andere functie hebben, ­vaker open te stellen voor Amsterdammers die een ommetje willen maken in het groen. Daarvoor denkt hij bijvoorbeeld aan volkstuin­parken, sportcomplexen, schooltuinen en begraafplaatsen.

12-05-2020

13-05-2020 - De hoogste tijd: hoogspanningskabels onder de grond

Vóór 2030 moeten overal in Nederland de problemen met hoogspanningslijnen worden opgelost . Er is een lijst van 60 risicogemeenten die in aanmerking komen voor een financiële regeling. Zutphen staat hoog op de lijst.


Risicogemeenten kunnen 80% van de kosten vergoed krijgen en de 20% die ze zelf moeten betalen kunnen ze uitsmeren over een periode van 30-40 jaar tegen bijna nul procent rente. Er zijn niet alleen kosten, daar staan opbrengsten tegenover, het is dus een terugverdienmodel hebben deskundigen op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat berekend. Bovendien: als een risicogemeente een plan maakt dat ook de doelstellingen van de provincie dient, kunnen ze afspraken maken om samen bij te dragen aan de kosten. Al met al gaat dit project het Rijk miljarden kosten, maar dat wordt doorgerekend in de energieprijs. De regeling komt er natuurlijk ook niet voor niets!

 

Zutphen komt tijdelijk in aanmerking voor de subsidie van het Rijk door gebruik te maken van de regeling uitkoop en verkabeling 2017-2022. Zutphen is een risicogemeente en heeft al een haalbaarheidsonderzoek laten doen. De kabels moeten ver genoeg van de woonwijken met nieuwe technieken onder de grond geschoten worden. Dat is haalbaar volgens TenneT.

 

De einddatum van de aanvraag van de subsidie van het Rijk is 1 januari 2022. De verkabeling kan later, maar moet vóór 2030 gerealiseerd zijn. De verkabeling moet op de agenda èn in de meerjarenbegroting, Zutphen mag de 80% subsidie niet mislopen. Na 2030 staat Zutphen er alleen voor, zonder subsidie. Dat kan niet!

 

Gemmie ten Velde

Voorzitter Initiatiefgroep Zutphen Ontspant

25-02-2020

26-02-20 - Gemeenten moeten toch betalen om hoogspanningskabels ondergronds te brengen

Geen kosten voor de gemeentes Raalte en Deventer bij het ondergronds brengen van hoogspanningskabels. Dat wilden GroenLinks en SP in de Provinciale Staten van Overijssel. Met een ruime meerderheid is het voorstel verworpen.
Behalve de gemeente Raalte, mogen ook Almelo, Deventer en Enschede de kabels begraven. In totaal legt de provincie ruim 3 miljoen euro neer voor het ondergronds brengen van de kabels. In Raalte gaat het om twee hoogspanningslijnen: eentje vanuit het westen over de N348 en een vanuit het zuidoosten. In Deventer gaat het ook om twee lijnen. De ene lijn loopt aan de oostkant van de stad. De tweede lijn loopt naar Diepenveen. Om hoogspanningskabels in Raalte onder de grond te brengen, moet de gemeente ruim een half miljoen euro zelf neerleggen. Voor Deventer geldt een bedrag van 1,25 miljoen euro.

27-01-2020

28-1-2020 - Overijssel stelt 3,3 miljoen beschikbaar voor verkabeling

Goed nieuws! De provincie Overijssel betaalt €3,3 miljoen mee om de verkabeling van hoogspanningslijnen in Raalte, Almelo, Deventer en Enschede te verwezenlijken.

Eerder hebben de provincies Utrecht en Overijssel toegezegd bij te willen dragen aan de verkabeling van hoospanningslijnen. Daarbij werden er nog geen concrete cijfers genoemd. Dat de provincie Overijssel de samenwerking nu ook concretiseert is goed nieuws voor bewoners en gemeenten. Raalte hoopt volgend jaar de schop in de grond te kunnen zetten; in Almelo zullen de werkzaamheden in 2022 beginnen en Deventer en Enschede volgen in 2023.

19-02-2020

20-2-2020 - Hoogspanningslijn Nieuwegein gaat ondergronds

NIEUWEGEIN - De hoogspanningslijn in Nieuwegein gaat de grond in. Netbeheerder TenneT gaat de lijn in de woonwijken Galecop, Blokhoeve en Huis de Geer daarom verkabelen, ofwel ondergronds leggen. Het gaat om een stuk van zo'n drie kilometer tussen de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het verkabelen gebeurt niet door het graven van een sleuf, maar via zogenoemde gestuurde boringen. Het eventuele gevaar van die straling is na verkabeling geweken, verzekeren zowel TenneT als verantwoordelijk wethouder Hans Adriani.

Het verkabelen is een miljoenenproject. De gemeente kan dat niet in haar eentje betalen en zette het plan daarom jarenlang in de ijskast. Door een nieuwe wet hoeft de gemeente maar een beperkt deel te betalen, zo'n drie miljoen euro. Het duurt nog zeker vijf jaar, voordat de veelbesproken hoogspanningsmasten uit de straten van Nieuwegein zijn verdwenen. De uiteindelijke werkzaamheden nemen naar schatting acht maanden in beslag.

01-01-2020

NIEUWS 2019

23-11-2019

24-11-2019 - Hattemer hoogspanningsleiding ondergronds brengen kost 15 miljoen

De hoogspanningskabels in Hattem ondergronds brengen kost 15,1 miljoen euro volgens het haalbaarheidsonderzoek van Tennet. Hattem wil daarmee ruimte maken voor meer woningbouw  bij de herontwikkeling van bedrijventerrein Het Veen.

1,5 miljoen euro, 15% van het totaalbedrag moet door de gemeente betaald worden. De 13,6 miljoen euro die overblijft wordt gefinancierd uit de inkomsten van Tennet.
De hoogspanningskabels hangen bij de Burgemeester Moslaan in Hattem. Tot 95 meter buiten de plek waar de bovengrondse leiding loopt mogen geen woningen gebouwd worden. Als de kabels onder de grond verdwijnen, verkleint die zone naar 25 meter aan beide zijden. Daardoor wordt het gebied in Het Veen dat in aanmerking komt voor transformatie naar woningbouw met 6,5 hectare vergroot. Daardoor kunnen veel meer huizen gebouwd worden, en levert de ontwikkeling van die grond ook meer op.

De ruimte boven de ondergrondse  kabels kan ingericht worden met groenstructuren, recreatieve verbindingen voor fiets en wandelaar, en/of met waterpartijen voor de waterhuishouding. Er moet immers 50 meter onbebouwd blijven boven de ondergrondse kabels. Als alle seinen op groen komen te staan duurt het volgens Tennet gemiddeld zo'n vierenhalf jaar voordat alle werkzaamheden zijn gedaan en het ondergrondse net in gebruik genomen kan worden.

1 / 1

Please reload

bottom of page