ZUTPHEN ONTSPANT - Email: info@zutphenontspant.nl

website produced by

01-01-2020

NIEUWS 2019

15-11-2019

16-11- 2019 - Veenendaalse Gemeenteraad besluit verkabeling hoogspanningsmasten te financieren

Op 17 oktober 2019 heeft de Veenendaalse Gemeenteraad besloten financiering voor de verkabeling van de hoogspanningsmasten beschikbaar te stellen. Na 16 jaar komt er een einde aan de onzekerheid voor zo’n 2.000 inwoners die dicht bij de hoogspanningsmasten wonen. Over iets meer dan een jaar kan met de uitvoering van de verkabeling worden gestart. 
Via de website veenendaal.raadsinformatie.nl van 17 oktober 2019 is de vergadering terug te kijken.  

Het raadsvoorstel is hier online te vinden op de website van de Gemeente Veenendaal of hier te lezen als PDF bestand op onze website.

14-11-2019

15-11-2019 - In Breda gaan de 150 kV kabels ondergronds. Oplevering medio 2022.

Op 1 januari 2019 is de nieuwe elektriciteitswet aangenomen die het mogelijk maakt bovengrondse hoogspanningslijnen onder de grond te brengen (verkabelen heet dit). Hiervoor is een landelijk verkabelingsprogramma opgezet. De gemeente neemt hiervoor zelf een gedeelte van de kosten voor haar rekening. De gemeente Breda maakt gebruik van het landelijke programma. Als netbeheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet voert TenneT deze werkzaamheden uit.

De bestaande bovengrondse 150 kV-hoogspanningsverbindingen, die door de woonkernen van Haagse Beemden en Wisselaar lopen, komen gedeeltelijk ondergronds te liggen. Het gaat hierbij om:

  • 150 kV-lijn Breda-Prinsenbeek: mast 42 tot en met 49 (lengte 2,3 kilometer)

  • 150 kV-lijn Breda–Geertruidenberg:  mast 30 tot aan hoogspanningsstation Breda (lengte 1,3 km

Medio 2021 starten de werkzaamheden en medio 2022 moeten de kabels ondergronds liggen.

11-11-2019

12-11-2019 - Provincie Utrecht betaalt mee aan ondergronds brengen kabels Veenendaal

Eindelijk gaan de kabels boven het huis weg
In Nederland hangt zo’n 140 kilometer hoogspanningskabel pal boven of dicht bij woningen. Het weghalen en ondergronds brengen (de zogeheten verkabeling) kost naar schatting € 440 miljoen. In Veenendaal ging de gemeenteraad akkoord met het weghalen van kabels en masten in een woonwijk, waar zo’n 2.000 mensen onder of vlakbij de kabels wonen. De lokale belangengroep heeft daar vijftien jaar voor gestreden.

03-11-2019

4-11-2019 - Provincie wil hoogspanningsleidingen in Deventer en Raalte ondergronds brengen

De provincie Overijssel denkt na over het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen in de gemeenten Deventer, Raalte, Almelo en Enschede. Er zouden namelijk signalen zijn dat wonen in de directe omgeving van deze leidingen gezondheidsproblemen kan veroorzaken.


Het gaat in de vier gemeenten om hoogspanningsleidingen die door bewoond gebied lopen. Hoewel nog niet met zekerheid is vastgesteld dat de wonen in de nabijheid van een elektriciteitsnetwerk leidt tot problemen met de gezondheid, willen de provincie en netbeheerder Tennet het zekere voor het onzekere nemen. Daarom willen ze ‘uit voorzorg’ meewerken aan het verplaatsen of ondergrond brengen van de leidingen.

Provinciale Staten moeten nog instemmen met de plannen. Ook wordt van de vier betrokken gemeenten dat ze helft van de kosten ophoesten. 

27-10-2019

28-10-2019 - Bosbranden in Californië jagen opnieuw duizenden op de vlucht

Het is weer raak met de bosbranden in Californië. In de sjieke heuvels boven Los Angeles was het weer raak en moesten wegen worden afgesloten en werden duizenden mensen geëvacueerd. De scènes zijn apocalyptisch. De files op de wegen, de dreigende wolken daarboven, de evacués in de sporthallen, de brandlucht in de steden, de donkere dorpen door de afgesloten stroom.

‘Het versterkt de angst dat delen van Californië bijna te gevaarlijk worden om in te wonen’ schreef de San Francisco Chronicle. Het gevoel van machteloosheid is dit jaar nog groter, omdat er juist maatregelen zijn genomen om de risico’s in te dammen.

De branden in Santa Rosa en in Paradise werden veroorzaakt door bijna een eeuw oude hoogspanningslijnen van elektriciteitsmaatschappij PG&E, een bedrijf dat volgens toezichthouders weinig aan onderhoud doet en de belangen van de aandeelhouders jarenlang belangrijker vond. Door de harde wind braken de kabels af, waarna vonken het kurkdroge gras in brand staken.

23-08-2019

24-8-2019 - Als je met 2 losse neonbuizen onder een hoogspanningsmast gaat staan geef je licht!

De bijgaande foto laat prima zien wat er gebeurt als je met twee losse neonbuizen in de handen onder een hoogspanningsmast gaat staan: ze gaan spontaan branden!  

23-08-2019

24-8-2019 - Kunnen alle hoogspanningskabels ondergronds?

Hoogspanningsverbindingen kunnen boven- en ondergronds zijn aangelegd. Vaak wordt er gedacht dat hoogspanningslijnen meestal bovengronds staan omdat het vroeger onmogelijk was om ze als grondkabels aan te leggen. Dat is slechts ten dele waar: reeds sinds de jaren 40 worden grondkabels voor spanningen tot 150 kV toegepast. Maar zulke kabels waren aanzienlijk duurder en minder betrouwbaar dan luchtlijnen. Ook kennen ze een langere reparatietijd bij schade en kunnen ze niet aangepast worden wanneer ze er eenmaal liggen. Dit waren de belangrijkste redenen om hoogspanningslijnen doorgaans bovengronds aan te leggen.

26-05-2019

27-5-2019 - Provinciale Staten presenteren coalitieakkoord 'Samen voor Gelderland'

Maandagavond 27 mei is het coalitieakkoord Samen voor Gelderland 2019-2023 gepresenteerd. Hierin hebben de onderhandelaars van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SGP de ambities beschreven voor de komende jaren.
Daarnaast zijn de kandidaten gepresenteerd voor het nieuwe College van Gedeputeerde Staten. Het is de bedoeling dat het nieuwe College op woensdag 5 juni aanstaande wordt geïnstalleerd tijdens de vergadering van Provinciale Staten. Op deze webpagina treft u het akkoord (PDF 8,6 MB) en een Nederlandse samenvatting (PDF 3,6 MB) en Duitse samenvatting (PDF 3 MB) aan. Ook vindt u het verslag (PDF 1,8 MB) en het videoverslag van de inspiratiebijeenkomst die de onderhandelaars op zaterdag 11 mei hebben georganiseerd en waar ongeveer 200 gasten ideeën voor het akkoord hebben aangedragen.

12-05-2019

13-5-2019 - Jongen van levensgevaarlijke actie met hoogspanningskabels meldt zich bij politie

De jongen die viral is gegaan met een video waarin hij in het buitengebied van Almelo iets tegen een hoogspanningskabel gooit, heeft zich bij de politie gemeld. Dat meldt de politie op Twitter.

In de video is te zien hoe de jongen een voorwerp tegen de kabels gooit. Een flinke flits is het gevolg.

Wat er precies tegen de bedrading wordt gegooid, is niet duidelijk. Wel is goed te zien hoeveel geluk de personen in de video hebben gehad. "Word je geraakt door die stroomstoot, dan is het klaar", zegt Franscé Verdeuzeldonk van TenneT.

1 / 8

Please reload