top of page

Hoogspanning Zutphen:

Niet spelen met gezondheid, maar start het haalbaarheidsonderzoek nu.

 

Inspreken 12-3-2018 door dr.ir. Erwin Folmer (namens Stichting WarnsveldZutphenHoogspanningsVrij)

 

In 4 minuten kan ik slechts 1 feit met u door nemen: Het feit dat er meer kinderen aan leukemie lijden in een omgeving met in de nabijheid hoogspanningslijnen. Dit is een feit. Staat niet ter discussie. Kinderen in de buurt van hoogspanningslijnen, en dus in Zutphen, hebben een twee maal zo grote kans op leukemie als andere kinderen (http://www.kabelvrijraalte.nl/wpcontent/uploads/2014/11/2009-004_Kennisbericht_hoogspanningslijnen_kinderleukemie.pdf). Is dat eerlijk voor de kinderen in Zutphen?

 

De wetenschap is op dit moment nog niet in staat om een eenduidige verklaring te geven hoe het verband werkt tussen de hoogspanningslijnen en kinderleukemie. Eigenlijk niet zo relevant, want elk geval van kinderleukemie die voorkomen had kunnen worden is er 1 te veel, en ook voor Zutphen zou toch moeten gelden dat ze de primaire taak van een gemeente, het beschermen van burgers, invullen door de kans op leukemie voor Zutphense kinderen te verlagen.

 

Maar helaas, de gemeente Zutphen heeft, tot op heden, als enige gemeente een kop in het zand benadering gekozen. Kwalijk en gevaarlijk; dit zal ik toelichten. Allereerst heb ik onder andere in een gesprek met de verantwoordelijke wethouder een cruciale denkfout ervaren; het gegeven dat de wetenschappelijke verklaring nog op zich laat wachten, wordt misbruikt om het feit van meer leukemie bij hoogspanning in twijfel te brengen. Een gevaarlijke denkfout, en kwalijk. Ik herhaal het nog maar een keer: Er lijden meer kinderen aan leukemie in de nabijheid van hoogspanningslijnen. Punt.

 

Daarnaast heeft Zutphen zich geïsoleerd in relatie tot andere gemeentes die actief zijn in een platform, haalbaarheidsonderzoeken starten en doorpakken. Gemeentes die het rijksbeleid, vastgelegd in een Wet, ondersteund door IPO en de VNG, tot uitvoering willen brengen, en samen optrekken. Persoonlijk snap ik niet waarom ik me als burger aan de Wet moet houden, en de Gemeente Zutphen geen intentie toont om zich aan de Wet te houden: Staat Zutphen boven de wet?

 

En daarmee wordt het ook gevaarlijk in niet alleen de gezondheidszin voor de kinderen van Zutphen, dat was al duidelijk, maar ook in de bedrijfsvoering/aansprakelijkheidszin: Aansprakelijkheid voor onbehoorlijk bestuur is niet uit te sluiten. Je kan als gemeente Zutphen niet zeggen: “Ik heb het niet geweten”, als je er door de jaren heen telkens door burgers op bent aangesproken. Hopelijk een hypothetische situatie in 2022: De vader van een dochter met leukemie gaat de gemeente Zutphen aansprakelijk stellen dat ondanks dat de feiten duidelijk waren, de gemeente willens en wetens geen actie heeft ondernomen. Wat is dan de schade in financiële, imago, en ethische zin voor Zutphen? En dan moet Zutphen alsnog verkabelen, maar dan zonder rijkssubsidie. Als doctor en docent in de Bedrijfskunde kan ik niet begrijpen dat een organisatie dit risico bewust neemt.

 

De Zutphense coalitie heeft nu de kans om te starten met het haalbaarheidsonderzoek. Het gaat eigenlijk nergens om: miniem bedrag, nog alle vrijheid, maar wel een belangrijk statement richting de bewoners van Zutphen dat de gemeente de gezondheid van hun kinderen serieus neemt. (Eigenlijk ridicuul dat deze stap nog niet gezet is; alleen al de uren hierover te bakkeleien hebben meer gekost dan de maximale potentiele kosten voor Zutphen. )

 

Ik zelf, met twee kinderen van 4 en 5 jaar oud, neem hun gezondheid zeer serieus; Ik houd me aan de adviezen van het consultatiebureau, doe de inentingen, zorg voor gezonde voeding, en een gezonde leefomgeving….en dat is precies de reden dat ik hier sta. Ik wil vanavond thuis kunnen komen, en kunnen zeggen dat ik me inspan voor een gezonde leefomgeving zonder verhoogde kans op leukemie en dus zonder bovengrondse hoogspanningslijnen.

 

Nu jullie nog, willen jullie vanavond ook zo thuis kunnen komen?

 

Of kiest u voor het zelf bedachte alternatief van de Gemeente Zutphen: Een gemeente met oogkleppen voor de feiten rond leukemie, lak aan burgers die al lang waarschuwen, lak aan de wet die is gelanceerd, en die als laatste gemeente bewust geen haalbaarheidsonderzoek als eerste stap tot verkabeling zet. Vervolgens hoort u in 2022 van een kind met leukemie in Zutphen, en denkt dan terug aan deze avond: Ik zat in 2018 in de gemeenteraad toen ik de kans had om hier verandering in aan te brengen. Maar dat heb ik willens en wetens niet gedaan….Stel, het is uw dochter?

 

Als mens zou ik daar niet mee kunnen leven, en zou ik dit geen serieus alternatief durven te noemen. Maar de keus is helaas niet aan mij, maar aan u.

bottom of page