Mast voorbeeld.png
Waar gaat deze website over?

 

Zutphen is een mooie, oude stad met daaraan vast het fraaie, nog oudere dorp Warnsveld en de nieuwbouwwijk Leesten.  Dwars er door Zutphen en Warnsveld loopt een rij hoogspanningsmasten met daaraan elektriciteits-kabels waarop een spanning staat van maar liefst 150.000 volt. Dat is levensgevaarlijk.

Kun je zoiets voorstellen in de Randstad? Nou nee dus. Daar ligt in de steden de elektriciteit al generaties lang onder de grond. Dat willen wij ook.

Wij willen die kabels onder de grond. En op de vrijkomende grond willen we mooie groenstroken met natuur en waterpartijen realiseren waar je je kunt ontspannen en waar je verkoeling kunt vinden als het ’s zomers heet is. Dat past veel beter bij het stadsbeeld en de eeuwenoude geschiedenis van Zutphen en Warnsveld.

Van hoogspanning naar ontspanning. Daar gaat deze website over.

luie kikker.jpg

FINANCIERING VAN ONDERGRONDS BRENGEN VAN HOOGSPANNINGS-KABELS NU OOK GEREGELD
De Gemeenteraad van Zutphen heeft op 2-7-2021 al definitief besloten dat de hoog-spanningsmasten moeten verdwijnen, maar op 8-11-2021 is de financiering nu ook geregeld.

financiering ondergronds brengen2.jpg
DOE MET ONS MEE !

Meedoen kan eenmalig, maar ook voor langere tijd. Heb je ideeën die je met ons wilt delen? Vind je concreet meewerken aan de hoogspanningskabel onder de grond en daarvoor in de plaats een mooie plek waar we allemaal kunnen ontspannen een goed idee? Vind je de ontwikkeling van Zutphen Ontspant “Klimaatpark Zutphen, de groene oase” ook een goed initiatief? Een goed plan voor de huidige en toekomstige generaties in Zutphen? Laat je stem horen op Facebook!

Of meld je aan als vrijwilliger voor allerlei diensten of taken die je zinnig of leuk vindt. Dat kan zijn omdat je het leuk vindt om de communicatie via sociale media te verzorgen, of omdat je je wilt en kunt verdiepen in financiële en juridische zaken, of ruimtelijke ordening, milieu en klimaat of andere relevante onderwerpen.  

 

Heb je interesse neem dan contact op via een mailtje naar info@zutphenontspant.nl 

 

Ook mag je ons altijd benaderen met nieuwe gezichtspunten of een vraag.

 

Vind jij ook dat de politici in Zutphen en Gelderland hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de problemen met de hoogspanning niet voor zich uit mogen schuiven? Laat je stem horen. Laat het ons weten op Facebook.

mastenlijn.jpg
Gezondheidsrisico's al sinds 2004  bekend

In 2004 heeft Nuon in Warnsveld al waarden gemeten die 9 maal hoger zijn dan de norm die is toegestaan. Het is dus al heel lang bekend bij TenneT, bij de provincie Gelderland, bij het Rijk en bij de gemeente Zutphen zelf dat Zutphen een van de steden is waar de maximale waarden het sterkst overschreden worden. Dat probleem kan opgelost worden als de gemeente nu in actie komt.

Als Zutphen niet meedoet met de huidige subsidie-regeling van het Rijk, moet de gemeente na 2021 alles zelf betalen en dat gaat veel en veel meer geld kosten dan nu. Bovendien los je de problemen niet op door niet mee te doen. Je schuift ze alleen maar voor je uit en zadelt toekomstige gemeentebesturen op met veel hogere kosten.

  • Facebook Social Icon

Resultaat haalbaarheidsstudie Tennet:
Hoogspanningskabels Zutphen/Warnsveld kunnen zonder problemen onder de grond

TenneT heeft in opdracht van Zutphen een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek verricht om te kijken of er problemen zijn te verwachten als de hoogspannings-kabels onder de grond gaan. De resultaten van dat  onderzoek zijn positief. De kabels hangen nu nog boven de grond en boven de huizen, maar de elektriciteit kan zonder problemen onder de grond.
Dat is mede te danken aan nieuwe boortechnieken waarmee je ondergronds buizen voor de kabels aan kunt leggen. Zutphen moet wel snel zijn, zegt TenneT want er zijn meer gemeenten die subsidie willen.

In 2018 is er een doorbraak gekomen op het gebied van het ondergronds brengen van hoogspannings-kabels. De nieuwe wet Energietransitie is toen van kracht geworden. Die nieuwe wet regelt de verantwoordelijkheden en de bekostiging van het ondergronds brengen van de kabels. De wet is op 1 januari 2019 definitief ingegaan voor het hele land. Ook Zutphen en de provincie Gelderland staan achter de nieuwe wet, zij hebben inspraak gehad bij de totstandkoming.

(Klik hier voor het rapport van Tennet van het haalbaarheidsonderzoek als Word-document zonder bijlagen)

 

 

 

 

 

 

 

​​​​​

Het Rijk betaalt 80% van de kosten

De nieuwe wet is heel gunstig voor Zutphen, omdat het Rijk tijdelijk 80% van de kosten betaalt. Dat geldt alleen voor de gemeenten die op de lijst staan van minister Wiebes. Hij heeft daarover nog een extra brief geschreven in november 2019, omdat de Nationale Raad voor de Volksgezondheid in juni 2018 heeft geadviseerd om nog voorzichtiger te zijn met hoogspanning.

Wil je meer weten  over het advies en de brief van de minister, klik dan hier.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z18508&did=2019D38554

 

​Nieuwe boortechnieken

Met nieuwe technieken kunnen de hoogspannings-kabels tussen Zutphen en Warnsveld gemakkelijk onder de grond gelegd worden. Met graaftechnieken in de weilanden en met boortechnieken in de woonwijken tot op 20 meter diep.


Wil je meer weten over de nieuwe technieken van TenneT? Klik dan hier.


Of lees: Primeur in Nederland Tennet ritst hoog-spanningskabels de grond in.

www.duurzaambedrijfsleven.nl/energie/25333

Of lees de brochure van TenneT voor landeigenaren

www.tennet.eu/wat gebeurt er op mijn land?

Informatie voor landeigenaren over de aanleg van een ondergrondse hoogspanningsverbinding.

geld3.jpeg

ZUTPHEN ONTSPANT
In een mooi gezond klimaatpark
op de grens tussen Zutphen en Warnsveld
als de hoogspanningsmasten daar zijn verdwenen