top of page

Zutphen/Warnsveld, 28 februari 2018

Aan Raad, Burgemeester en wethouders gemeente Zutphen,

 

Onlangs stuurden wij u een brief de stand van zaken over de invoering van de nieuwe wet Voortgang EnergieTransitie die op 1 januari is ingevoerd.  Op 26 februari spraken wij met de wethouder. Daarbij bleken er nog vragen te zijn omdat onze brief wellicht nog niet alles inzichtelijk maakte en u misschien nog niet over alle informatie beschikte. Wilt u deze aanvulling toevoegen aan onze brief van 08-02-2018?

 

 

Aanvulling/bijlage bij brief 08-02-2018

Wij noemen de termijn van vier jaar om een aanvraag voor een quick scan (haalbaarheidsonderzoek)in te dienen. Die termijn geldt alléén bij uitkoop van losstaande woningen in het buitengebied en 380 kV kabels. Dat is in Zutphen bij 1 woning het geval.  Bij woonwijken en 150 kV geldt de regeling verkabeling en daar is de termijn geen vier jaar, maar twee jaar. Bij onze woonwijken geldt dus de regel om vóór 2020 bij TenneT een aanvraag in te dienen om een haalbaarheidsonderzoek te doen.

Dat kost ca. € 9000 (en dus geen € 70.000 zoals men dacht) en wellicht minder omdat TenneT hier in het verleden al mee bezig is geweest.  En de kosten worden alleen in rekening gebracht bij de gemeente als het de beslissing van de gemeente zou zijn om niet verder te gaan. Als het om technische redenen niet zou kunnen, zijn alle kosten voor rekening van TenneT. De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek worden aan het einde van het hele traject verrekend.

 

U kunt nu onmiddellijk om een haalbaarheidsonderzoek vragen, TenneT hanteert het principe wie het eerst komt het eerst maalt. Op internet is een standaard aanvraagformulier beschikbaar.

 

De periode om de kabels onder de grond te brengen loopt vanaf nu tot vijftien jaar later. 

Het IPO en VNG hebben ingestemd met de wet zoals die nu van kracht is geworden, waarin de wijzigingsvoorstellen van IPO zijn verwerkt. Het Gemeentelijk Platform Hoogspanning heeft de wet en de toezegging van minister Wiebes op de motie Dik-Faber (30 januari 2018) met vreugde geaccepteerd. Het ministerie, het IPO en het Gemeentelijk Platform Hoogspanning zijn een gezamenlijk overleg gestart om te kijken of de partijen meer samen op kunnen trekken.  De gemeente Zutphen is bij het aantreden van de huidige coalitie in onze gemeente in 2014 uit het Gemeentelijk Platform Hoogspanning gestapt.

 

Het Gemeentelijk Platform Hoogspanning telt 25 gemeenten die lid zijn, waaronder Ede. Ede en Zutphen zijn de enige plaatsen in Gelderland waar de problematiek nog speelt.  De provincie Gelderland heeft de problemen in Apeldoorn mee helpen oplossen en praat dus nu ook met Ede. In Veenendaal is al een haalbaarheidsonderzoek gedaan en in Ede kan men nu ook heel snel aan de slag.  Zutphen, zo bleek ons, is met niemand in gesprek over onze situatie.

 

Wij geven u in overweging opnieuw lid te worden van het Gemeentelijk Platform Hoogspanning.

Wij geven u ook in overweging om zo snel mogelijk het haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten en niet te wachten tot de nieuwe coalitie een feit is. Stel je voor dat de coalitievormig in Zutphen opnieuw veel tijd zou vergen.

 

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald, zo luidt het gezegde.

 

Met vriendelijke groet,

Gemmie ten Velde en Wil van Uden

bottom of page