ONDERZOEK NAAR RISICO'S VOOR DE GEZONDHEID

18-4-2018 - Ook onder de grond kan hoogspanning een gezondheidsrisico zijn | TROUW

Kinderen die nabij ondergrondse hoogspanningskabels wonen, lopen mogelijk meer kans op leukemie.

Een langdurige blootstelling aan sterke magneetvelden verhoogt mogelijk de kans op kinderleukemie, zegt de Gezondheidsraad in een rapport dat gisteren verscheen. De raad analyseerde nieuwe onderzoeken over het verband tussen kinderkanker en hoogspanningslijnen. In de resultaten vond de raad sterke aanwijzingen dat kinderen die minstens een jaar in een magneetveld van een sterkte van minstens 0,4 microtesla wonen, één tot twee maal meer kans maken op leukemie. Dat betekent dat elke twee jaar één geval van kinderkanker mogelijk samenhangt met de aanwezigheid van elektrische hoogspanning.

18-4-2018 - Hoogspanningslijnen en kanker bij kinderen

Er zijn al langer aanwijzingen dat kinderen die in de buurt hoogspanningslijnen wonen een hogere kans hebben om leukemie te krijgen dan andere kinderen. Mogelijk heeft dat te maken met de magnetische velden die de lijnen opwekken.


Uit een analyse van de nu beschikbare onderzoeksgegevens concludeert de Gezondheidsraad dat niet bewezen is dat magnetische velden de oorzaak zijn, maar dat er wel aanwijzingen zijn voor een oorzakelijke verband. Een voorzorgsbeleid rondom hoogspanningslijnen blijft daarom nodig. De raad geeft de staatssecretaris van I & W in overweging om het voorzorgsbeleid uit te breiden naar ondergrondse elektriciteitskabels en andere bronnen van langdurige blootstelling aan magnetische velden uit het elektriciteitsnetwerk, omdat magnetische velden niet tegengehouden worden door bodem of bouwmaterialen.

10-4-2018 - Veel huizen te dicht bij hoogspanningskabel

Ondergrondse hoogspanningskabels vormen een gevaar voor de bewoners van tientallen, en mogelijk veel meer huizen. RTL Nieuws ontdekte een aantal plaatsen in Nederland, waaronder Den Haag en Naarden, waar de straling in huizen in de omgeving daardoor te hoog is.


Wie in de buurt van hoogspanningsmasten woont, heeft volgens de Gezondheidsraad een grotere kans op leukemie, ook wel bloedkanker. De raad vindt dat met kabels in de bodem net zo voorzichtig moeten worden omgegaan. "We weten dat het een licht verhoogde kans geeft op leukemie bij kinderen", aldus voorzitter Pim van Gool. Nu al mogen bijvoorbeeld geen scholen en kinderdagverblijven worden gebouwd in de buurt van hoogspanningsmasten.

13-3-2018 - Luchtvervuiling beïnvloedt kinderhersenen, Erasmus MC

Verontreiniging van lucht kan worden gekoppeld aan hersenverschillen en cognitief functioneren bij kinderen. Onderzoekers hebben zelfs effecten gemeten onder de luchtvervuilingslimieten van de Europese Unie.

De invloed van luchtverontreiniging begint in de baarmoeder en heeft gevolgen voor de structuur en het functioneren van de hersenen op latere leeftijd. De onderzoekers van het Erasmus MC publiceren hun bevindingen vrijdag 9 maart 2019 in het vakblad Biological Psychiatry. De hersenen van een foetus zijn bijzonder kwetsbaar, omdat foetussen nog niet beschikken over mechanismen om giftige stoffen uit de omgeving te weren. Het was al bekend dat blootstelling aan luchtverontreiniging, met name fijnstof, schade toe kan brengen aan longen, hart en andere organen.

De studie toont aan dat deze hersenverschillen gedeeltelijk bijdragen aan problemen met inhibitie: het vermogen om zelfbeheersing over verleidingen en impulsief gedrag te reguleren. Dat vermogen is verbonden met psychische gezondheidsproblemen, zoals verslavend gedrag en ADHD.

De universiteit van Utrecht onderzoekt al enige jaren of er een relatie is tussen beroepsmatige blootstelling aan elektromagnetische velden en neuro-degeneratieve ziekten en kanker. Tom Koeman en zijn collega’s zien nu een relatie tussen de blootstelling aan laagfrequente magneetvelden en de ziekte ALS (amyotrofe laterale sclerose). Eerdere onderzoeken zagen soms ook deze relatie, maar dit is het eerste dat goed onderscheid kan maken met andere factoren die ook van invloed kunnen zijn op ALS, zoals elektrische schokken of giftige stoffen

De magnetische velden in de buurt van hoogspanningslijnen kunnen invloed hebben op de gezondheid. Vanwege de (mogelijke) gezondheidseffecten heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu voorzorgsbeleid ontwikkeld

We weten niet waardoor het komt, maar de kans op overlijden aan Alzheimer/dementie kan verdubbelen.

Onder meer het RIVM, TNO, KEMA, en de GGD'en onderschrijven de conclusies uit dit onderzoek. 

Huss heeft onderzocht of in de buurt van hoogspanningslijnen in Zwitserland meer mensen overlijden aan ziekten die het zenuwstelsel aantasten. Een voorbeeld daarvan is de ziekte van Alzheimer, waarbij de hersenen worden aangetast. De ziekte van Alzheimer die vooral bij ouderen voorkomt is op de lange duur dodelijk. 

Uit internationaal onderzoek komen aanwijzingen naar voren dat kinderen die bij bovengrondse hoogspanningslijnen wonen - waar het magnetische veld sterker is dan verder van de lijn - mogelijk meer kans hebben om leukemie te krijgen. 

Zich baserend op de norm van 0,4 microTesla heeft het RIVM voor elke bovengrondse hoogspanningslijn onderzocht wat de minimale afstand moet zijn tot woningen, erven, tuinen en scholen. Dit verschilt namelijk van lijn tot lijn, en is onder meer afhankelijk van het voltage en de gebruikte capaciteit van de lijn.

1 / 1

Please reload