NU PLANNEN MAKEN EN AAN DE SLAG

Met inbreng van bewoners van Zutphen en Warnsveld

Wij vinden de inbreng van bewoners van Zutphen heel belangrijk. Alle inwoners mogen hun wensen en ideeën naar voren brengen en daarna samen aan de slag! We denken aan werkgroepen met buurtbewoners die samen met het bestuur van Zutphen het project “Klimaatpark Zutphen, de groene oase" gaan inrichten. Daarom hebben we veel mensen nodig met veel draagvlak. Mensen die zich betrokken voelen bij hun buurt en willen meehelpen aan de ontwikkeling van hun woonomgeving. Wij denken aan werkgroepen gekoppeld aan een onderdeel van het tracé waar de kabels onder de grond gaan. Als het ware van mast tot mast!

Samen met het bestuur en andere organisaties

Wij willen het gemeentebestuur van Zutphen helpen bij het realiseren van een klimaatpark met een groene oase. Dat staat er niet van de ene dag op de andere. Eerst moeten de kabels onder de grond en dan kunnen we met TenneT overleggen hoe we het gebied weer mooi maken. TenneT behoudt nl. haar zakelijk recht. Het lijkt ons goed om dat stap voor stap te realiseren. Er moeten dan niet vooraf, achter het bureau op papier al plannen vastgesteld worden. Wij willen graag dat de plannen in fases ontwikkeld worden in goed overleg en in samenwerking met de gemeente, inwoners en organisaties. Niet van bovenaf gestuurd, maar samen met ons, de burgers bedacht en tot stand gebracht.

 

Daarom willen we met de gemeente Zutphen, de provincie Gelderland, Natuurmonumenten, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en andere landelijke organisaties om de tafel. En natuurlijk ook met organisaties op lokaal en provinciaal niveau: de Dorpsraad Warnsveld, de Stichting Beschermd Dorpsgezicht, de Stichting Waardevol Warnsveld, de Stichting Warnsveldse Monumenten, de wijkverenigingen, de sportverenigingen en verenigingen voor volkstuinen, het IVN, natuur- en milieuorganisaties, het Geldersch Landschap en Kastelen, Landschapsbeheer Gelderland, het waterschap Rijn en IJssel, de Universiteit van Wageningen, ecologen en landschapsarchitecten en natuurlijk TenneT.

hsO0J82Hw4_begeleiding.jpg
bol en duwers.jpg

Werkgroepen van wijk tot wijk

Wij willen als inwoners meewerken aan het concreet maken van de plannen. De beide stichtingen zijn gesprekspartner maar wij willen vooral dat de mensen in de wijken meedenken en meedoen. Daarom gaan we bijeenkomsten houden en werkgroepen vormen. Wij worden actief in de volgende woonwijken:

 

Masten 43-65 en 4-1

Voorsterallee – van Essenstraat

Hier staat het AZC en er is een woonwijk met inwoners die te maken hebben met de dubbele rij kabels en het verdeelcentrum. Er zijn sportveldjes onder de hoogspanningskabels.
 

Masten 65- 63

Van Voorsterallee en verdeelcentrum tot Rijksstraatweg Warnsveld

Dit gebied loopt grotendeels langs de Den Elterweg. Er is een woonwijk. De Berkel stroomt en er zijn volkstuinen. Verder is het overwegend weiland.
 

Masten 63 -65

Van Rijksstraatweg tot Welgelegen

Met de buitenplaats Welgelegen en de historische Overtuin. Er is een grote woonwijk bij 't Spiker. Achter ’t Spiker tot aan de Den Elterweg ligt overwegend weiland. Daarin ligt de beschermde paddenpoel. De molen Nooitgedacht en het beschermd Dorpsgezicht van Warnsveld zijn gezichtsbepalend.
 

Masten 61-60

Welgelegen - de Lage Weide

Asian Food ligt midden in het weiland waar nu nog de hoogspanningskabels hangen.    
 

Masten 60-58

De Ooyerhoek - Laakse Oever

Er is een nieuwbouwwijk. Er zijn volkstuintjes, speelveldjes en weiland. Landhuis ‘t  Oye is gezichtsbepalend.                  
Masten 58 – 55

De Laakse Oever - Leesten

De woonwijk is betrekkelijk nieuw vanaf 2002; naar de maatstaven van 2005 had een aantal woningen niet gebouwd mogen worden. Er zijn speelveldjes en een vijver onder de hoogspanningskabels. Mast 56 staat in het water. Mast 55 staat naast het recycling center Zutphen.

audiovisuele Conferentie
Foto 5.17 - Mast 55 - einde verkabeling.
Mast 56 in het water 2.jpg

Binnenkort komen er informatiebijeenkomsten over het project 'Zutphen Ontspant'

In de komende maanden gaan we informatie-bijeenkomsten organiseren voor inwoners van Zutphen in de buurt van de Voorsterallee, ‘t Spiker en Leesten. Onder de titel “Zutphen Ontspant”.

Om met inwoners, bestuurders, ondernemers, grondeigenaren en geïnteresseerden in gesprek te gaan en om ideeën te verzamelen voor 'Klimaatpark Zutphen, de groene oase’. Deze ideeën willen we gebruiken als input voor de werkgroepen. Op grond van deze input willen we een plan van aanpak opstellen met de titel Zutphen ontspant, een projectorganisatie en werkgroepen vormen.


Wij zullen iedereen informeren waar, wanneer en wat we gaan doen, wie er zullen spreken en wie we zullen uitnodigen als deskundigen.

De informatiebijeenkomsten zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Maar je kunt je nu ook al aanmelden.

 

Wil je ook deelnemen aan een informatiebijeenkomst over Zutphen Ontspant? Meld je dan nu aan door een mail te sturen naar info@zutphenontspant.nl

 

Wil je ook meewerken aan het realiseren van een klimaatpark, op de strook waar nu de hoog-spanningsmasten nog staan? Meld je aan als lid van de werkgroep Zutphen Ontspant, want we hebben veel mensen nodig om dat in samen-werking met de gemeente en de inwoners van Zutphen en Warnsveld voor elkaar te krijgen. Meld je dan nu aan door een mail te sturen naar: 

info@zutphenontspant.nl