WAT ZIJN DE KOSTEN?

Het Rijk betaalt 80%
 

De nieuwe wet is heel gunstig voor Zutphen omdat het Rijk nu het grootste deel van de kosten betaalt om de kabels onder de grond te brengen. In het geval van Zutphen 80%. TenneT betaalt vooruit alle kosten en Zutphen hoeft maar een klein deel terug te betalen. TenneT financiert alles vóór en Zutphen kan over een lange periode geld lenen om haar deel van de kosten terug te betalen. En misschien wil over een periode van 20-30 jaar en misschien wil de provincie Gelderland ook wel helpen.

 

De provincie Gelderland is veruit de rijkste provincie in Nederland, dankzij de verkoop van de NUON-aandelen in 2009, wat 4,4 miljard euro opleverde. Ook Zutphen heeft miljoenen overgehouden aan de verkoop van de NUON aandelen. In de toekomst moet er nog meer transport van elektriciteit komen.

 

 

Een goede investering

Politici moeten vooruitdenken! De kabels moeten toch een keer onder de grond. Dat wordt alleen maar duurder. Er is nu een goede regeling zodat de toekomstige generatie en hun kinderen en kleinkinderen de lasten niet hoeven te dragen van hoogspanningskabels boven woonwijken. Zodat de toekomstige generatie en hun kinderen en kleinkinderen veilig kunnen wonen en geen gevaar lopen ziek te worden van hoogspanningskabels in de gemeente Zutphen.

Vind jij ook dat de politici van Zutphen en Gelderland hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de problemen met hoogspanning op moeten lossen nu dat technisch en financieel kan?

Wil je meer weten over geschiedenis van het probleem en de risico’s die in de toekomst gewoon blijven bestaan als er nu niks gebeurt? Klik dan door naar de pagina’s over de geschiedenis en de risico’s van de hoogspannings-masten.

idea - in een lamp.jpg

Dit plan schept werkgelegenheid

TenneT wil mensen inzetten die in de buurt van de kabels hun werk of bedrijf hebben. TenneT wil maatschappelijk verantwoord ondernemer zijn. Daarom maakt TenneT gebruik van lokale en regionale bouwbedrijven en ondernemers om de kabels onder de grond te leggen.
In de provincie Overijssel neemt Deventer met Raalte en Almelo deel aan een pilot van het Ministerie van BZK. Met de pilot wordt onderzocht met de hulp van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of er koppelkansen zijn met andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Zie gemeente Deventer. {link}

Dat schept regionale werkgelegenheid voor de periode van nu tot 2024 voor Zutphen. En ook het beheer en het onderhoud van de groenstroken waar TenneT een zakelijk recht op heeft draagt bij aan de lokale werkgelegenheid. Dat besteedt TenneT ook uit aan regionale ondernemers. TenneT heeft de laatste jaren als beleid om bij te dragen aan een duurzame woon- en werkomgeving samen met de mensen die erbij betrokken zijn.

 

Als Zutphen in 2030 de meest duurzame gemeente in Europa wil zijn draagt het project Klimaatpark Zutphen daar zeker aan bij. Dit project is de investering dus meer dan waard. Het is een concreet, realistisch en haalbaar idee met een positief effect op de inwoners van Zutphen en Warnsveld, het landschap en de natuur.

stress relax.jpeg

HET REKENSOMMETJE

 

Om landelijk de problemen met de hoogspannings-kabels op te lossen en ze onder de grond te brengen heeft minister Wiebes een lijst opgesteld van de gemeentes met de grootste problemen. Daar hoort Zutphen bij.

De nieuwe wet bepaalt dat het Rijk minimaal 80% van de landelijke kosten voor zijn rekening neemt. Daar betalen alle burgers in heel Nederland aan mee omdat het wordt wordt doorbelast bij alle huishoudens.

Om er voor te zorgen dat een gemeente niet afhaakt vanwege de kosten en een rijkere gemeente op de lijst wil komen is er een regeling getroffen waardoor ook de gemeentes kunnen meedoen die armlastig zijn. Er is een maximum afgesproken, zelfs al zijn de werkelijke kosten hoger. Dat betekent dat een gemeente die op de lijst staat maximaal per kilometer € 975.000 per kilometer hoeft bij te dragen om de kabels onder de grond te brengen. In dit bedrag zijn alle kosten meegerekend, dus ook de kosten van het haalbaarheidsonderzoek dat de gemeenten verplicht zijn om te laten uitvoeren.

 

Voor Zutphen is dit gunstig. De kosten voor het onder de grond brengen stijgen nog steeds. Die worden de komende jaren veel hoger dan de bijdrage die Zutphen zelf moet leveren. Dat betekent maximaal 3,6 kilometer maal  € 975.000, terug te betalen na de uitvoering. D.w.z. dat Zutphen voor een renteloze lening van iets meer dan 3,5 miljoen euro terug te betalen over een periode van 20-30 jaar de problemen definitief oplost! Dat moet lukken. Dat lijkt een torenhoog bedrag, maar dat is het naar verhouding niet. In dit geval loont het zich om dat bedrag op papier bij elkaar te krijgen, omdat het Rijk eenmalig een bijdrage van 14,5 miljoen euro voor zijn rekening neemt.

 

Doet Zutphen het niet, dan moet Zutphen de kosten voor het haalbaarheidsonderzoek zelf betalen en gaat het geld naar de andere gemeenten die wel van de regeling gebruik maken. Daar betalen wij dan 80% aan mee. En moet Zutphen in de toekomst alles zelf betalen, zonder de 80% bijdrage, d.w.z. tientallen miljoenen! Dat is niet slim.

Als Zutphen in 2030 een duurzame gemeente  wil zijn, draagt het project 'Klimaatpark Zutphen' daar zeker toe bij. Dit project is de investering dus meer dan waard. Het is een concreet, realistisch en haalbaar idee met een positief effect op de inwoners, het landschap, de natuur. Het is een koppelkans.

schoolplaat amfibieen.jpg