GEZONDHEIDSRISICO'S EN ONGELUKKEN

Link boven moties Gez.raad

L​​eukemie, Alzheimer en dementie

Al langer is bekend dat met name kinderen die in de buurt van een bovengrondse hoogspanningslijn wonen twee keer zoveel kans hebben op leukemie. Zie bijvoorbeeld de internetsite van het RIVM en die van het Kennisplatform van onder meer TNO, GGD en RIVM. Ook is duidelijk dat een bovengrondse hoogspanningslijn als een magneet werkt op fijnstof in de lucht. In een filmpje op YouTube zegt professor Lucas Reijnders dat de fijnstofwaarden zo extreem zijn dat je het kunt vergelijken met "wonen naast een zware roker."

Exacte oorzaak nog niet bekend​​​​​​​​

Wat de precieze oorzaak van de gezondheidsklachten is, de magnetische straling, het elektrische veld, het fijnstof of iets anders is nog niet bekend. Wel komt uit diverse onderzoeken een duidelijk statistisch verband naar voren tussen gezondheidsklachten en wonen in de nabijheid van een bovengrondse hoogspanningslijn. En dan gaat het niet alleen om kanker.

Verband met dementie

In 2009 heeft dr. Anke Huss van de Universiteit van Bern een groot onderzoek afgerond naar het verband tussen overlijden aan de ziekte van Alzheimer of dementie en het wonen bij een bovengrondse hoogspanningslijn.

De uitkomst daarvan is schokkend. Hoe langer en hoe dichter iemand bij een bovengrondse hoogspanningslijn woont, hoe groter de kans dat hij of zij zal overlijden aan Alzheimer of dementie. Onder meer het RIVM, TNO, KEMA, en de GGD'en onderschrijven de conclusies uit dit onderzoek. Ze hebben er over gepubliceerd op hun Kennisplatform: een samenvatting van het oorspronkelijke onderzoek en de originele publicatie.

Wel normen geformuleerd

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft wel normen gesteld waaraan een woonomgeving kan worden getoetst. Een belasting van 0,4 microTesla acht het RIVM het maximaal toelaatbare voor een veilige woonomgeving. Duizenden woningen staan zo dicht bij een hoogspanningslijn dat deze norm wordt overschreden.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2005 heeft het toenmalige ministerie van VROM (nu I&M geheten) een Beleidsadvies inzake bovengrondse hoogspanningslijnen uitgebracht. Dat advies is dat er met het oog op de gezondheidsrisico's bij bovengrondse hoogspanningslijnen geen woningen meer zouden mogen worden gebouwd.


In 2008 heeft het ministerie de regels aangescherpt.

Er is een nieuw Beleidsadvies uitgebracht. Rond een hoogspanningslijn zouden zelfs ook geen erven, tuinen en speelplaatsen meer moeten worden toegestaan. Scholen, crèches en kinderopvang zijn in deze gevarenzone helemaal uit den boze. Zo'n vergaand en dringend advies geven doet het ministerie niet zomaar.

Veilige afstand

Zich baserend op de norm van 0,4 microTesla heeft het RIVM voor elke bovengrondse hoogspanningslijn onderzocht wat de minimale afstand moet zijn tot woningen, erven, tuinen en scholen. Dit verschilt namelijk van lijn tot lijn en is onder meer afhankelijk van het voltage en de gebruikte capaciteit van de lijn. Die informatie is te raadplegen op de Netkaart van het RIVM.

Nog geen normen voor heel Europa

Voor het onder de grond brengen van bovengrondse hoogspanningslijnen en het wonen zijn nog geen normen opgesteld die gelden voor heel Europa. Dat komt doordat de bodemgesteldheid dat niet overal toelaat. In bijvoorbeeld Nederland, België en Denemarken kan het wel. In Denemarken is men bezig om vóór 2030 alle bestaande kabels tot en met 150kV onder de grond te brengen.

 

 

Voor Zutphen, Leesten en Warnsveld geldt de norm van 80 meter afstand aan beide kanten vanaf het hart van de hoogspanningslijnen. Dit is vastgesteld in 2015 naar aanleiding van het onderzoek bij het asielzoekerscentrum.

Wie op 50 meter afstand woont, loopt veel meer risico om te overlijden aan Alzheimer dan iemand die op minimaal 600 meter afstand woont:

  • Na 5 jaar is het risico met 51% verhoogd.

  • na 10 jaar is het risico met 78 % verhoogd.

  • na 15 jaar is het risico met 100 % verhoogd. 

 

Voor dementie gelden vergelijkbare percentages.

30-01-2019 - Meisje in hoogspanningsmast geklommen

30 januari 2019

De politie heeft in Warnsveld een meisje uit een hoogspanningsmast gehaald. Ze was daar aan het einde van de middag zelf in geklommen. De hulpdiensten rukten na de melding massaal uit.

10-05-2018 - Liggen er kabels bij jouw huis? 7 vragen over hoogspanning onder de grond

10 mei 2018

Het gevaar van de straling van hoogspanningskabels is voor de overheid aanleiding genoeg om voorzorgsmaatregelen te nemen. Maar die gelden voor bovengrondse lijnen. Hoe zit het precies met kabels onder de grond en wat kun je doen om uit te vinden of ze ook bij jou in de buurt liggen?

19-04-2018 - Ook onder de grond kan hoogspanning risico zijn

19 april 2018

Langdurige blootstelling aan sterke magneetvelden kan de kans op kinderleukemie verhogen, zegt de Gezondheidsraad in een rapport dat gisteren verscheen. 

18-04-2018 - Gezondheidsraad: Bescherm kinderen meer tegen hoogspanning

18 april 2018

Langdurige blootstelling aan sterke magnetische velden geeft mogelijk een hoger risico op het ontstaan van kinderleukemie en hersentumoren bij kinderen zegt de Gezondheidsraad in een rapport.

11-12-2017 - Stroomstoring door dansende hoogspanningslijnen

11 december 2017

Een deel van de gemeente Kapelle heeft vanavond een uur zonder stroom gezeten. Volgens Enduris 

07-01-2017 - Dansende hoogspanningslijnen in Nieuw-Lekkerland

7 januari 2017

Nieuw-Lekkerlanders waren zaterdag 7 januari 2017 getuige van lijndansende hoogspannings- 

22-08-2016

ORVELTE - Bij een brand op een pluimveebedrijf aan het Oranjekanaal Noordzijde bij Orvelte zijn een aantal 

09-01-2016 - Hoogspanningskabel schiet los

9 januari 2016

ZIJLDIJK – Een hoogspanningsstroomkabel is zaterdagmorgen aan de Hooiweg in Zijldijk losgeschoten. De kabel

2016 - Dansende hoogspaningslijnen

2016: terugblik op 1987

Weet je nog? Gevaar voor elektrocutie! Een reportage over de ijzelramp in Groningen en Drenthe.

25-06-2015 - Magneetvelden bij AZC Zutphen

25-06-2015

Gevaarlijke magneetvelden bij AZC Zutphen

2015 - Problemen door hoogspanningsleidingen en de oplossingen daarvoor

2015

Lees hier de sheets van een lezing van prof. L. Reijnders over de problemen die hoogspanningslijnen veroorzaken en wat je daaraan kunt doen.

04-09-2014 - Brand onder hoogspanningskabels

4 september 2014

Bij een grote brand in Almen zorgden hoogspanningskabels voor extra gevaar.

29-06-2014 - Zeer grote brand bedrijventerrein

29 juni 2014

Op een bedrijventerrein in Veenendaal woedde een grote brand recht onder een hoogspanningsmast. Een aantal kabels is geknapt door het vuur.

17-02-2012 - Jongen (17) komt om bij botsing met hoogspanningskabel

17 februari 2012

De jongen raakte met de giek van zijn tractor een laaghangende kabel. Doordat er lang spanning op de kabels stond, konden hulpverleners niet bij hem komen.

17-06-2011 - Kind (6) zwaar gewond door stroomstoot

17 juni 2011

6-jarig kind zwaar gewond door stroomstoot van hoogspanningskabel via landbouwwerktuig.

13-10-2010 - Brand bij verdeelstation

13 juni 2010

Op het complex van het hoogspanning-verdeelstation aan de Voorsterallee in Zutphen is zaterdagavond brand ontstaan. Volgens de brandweer was er brand ontstaan in een aftakking van een 150.000 volt kabel. 

15-07-2010 - Vijf hoogspannings-masten omgeblazen

15 juli 2010

In het noodweer van woensdag zijn tussen Doetinchem en Ulft vijf hoogspanningsmasten omvergeblazen. 

17-06-2010 - Effecten van elektromagnetische straling op de gezondheid

17-6-2010

Geconstateerde effecten van elektromagnetische straling kunnen zijn: depressies, oogklachten, duizeligheid, hoofdpijn, verhoogde bloeddruk, onregelmatige hartslag, huiduitslag, onpasselijkheid, tumoren bij kinderen, kanker en zelfmoord.   

14-05-2009 - Gevaar hoogspanning erkend

14 mei 2009

Voor het eerst praat een kabelbeheerder met omwonenden over het risico van wonen nabij hoogspanningskabels...
 

DEN HAAG TenneT voert met negen inwoners van Zuid-Holland gesprekken over een schadeloosstelling i.v.m. de aanleg van een hoogspanningslijn in de directe omgeving van hun woning. Betrokkenen lopen mogelijk een verhoogd gezondheidsrisico vanwege de elektromagnetische straling van de hoogspanningskabels. Voor zover bekend is het de eerste keer dat Nederlandse huishoudens financieel gecompenseerd worden vanwege elektromagnetische straling. De bewoners van de negen huizen in de mogelijke risicozone krijgen de kans te verhuizen, maar zijn daartoe niet verplicht.

In minimaal 23 duizend Nederlandse woningen wordt het maximaal toelaatbare niveau elektromagnetische straling overschreden, constateerde het RIVM.

Zwitserse onderzoekers toonden al een statistisch verband aan tussen wonen nabij hoogspanningslijnen en sterftegevallen als gevolg van alzheimer. Ook kinderen die in de onmiddellijke nabijheid van hoogspanningslijnen opgroeien maken statistisch een grotere kans op het krijgen van leukemie.
 

06-2007 - Rapport NRPB - Hoogspanningslijnen en fijnstof: de gezondheidsrisico's

Juni 2007

Een heel belangrijk stuk over de gezondheidsrisico's van hoogspanningslijnen en fijnstof is het rapport van de National Radiological Protection Board in Engeland. Lees hier de belangrijkste conclusies.

2005 - Kabelbreuk van hoogspanningsleiding

2005

In 2005 werd Zutphen opgeschrikt door een kabelbreuk van een hoogspanningsmast. De 150kv-kabel kwam terecht in de tuinen van de omwonenden en veroorzaakte brand. Hoogspanning brengt naast brandgevaar een sterk verhoogd risico op leukemie en Alzheimer met zich mee. De ongeruste buurtbewoners strijden voor een ondergrondse verkabeling. Dit is technisch en financieel haalbaar.

Please reload